วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ:ด.ญ.ธนวรรณ ศรีลำ tanawan srilam

ชื่อเล่น:
ฝ้าย fai

วันเกิด:30 มีนาคม 2541

อายุ:11 ปี

ที่อยู่: 428/91 หมู่1 ตำบล บึงพระ อำเภอ เมือง จังหวัด พิษณุโลก

เบอร์โทร:087-7314381

E-mail: fay300340@hotmail.com

Web Blog: Koen-fay blogspot.com

ผลการเรียน

ประถมศึกษาปีที่1 เทอม1 4.00 เทอม2 4.00

ประถมศึกษาปีที่2 เทอม1 4.00 เทอม2 4.00

ประถมศึกษาปีที่3 เทอม1 3.88 เทอม2 3.88

ประถมศึกษาปีที่4 เทอม1 3.87 เทอม2 3.87

ประถมศึกษาปีที่5 เทอม1 3.52 เทอม2 3.52

ประถมศึกษาปีที่6 เทอม1 เทอม2

รางวัล/ประกาศนียบัตร

อนุบาล 3 ประกวดระบายสีได้ที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประกวดคัดลายมือได้ที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประกวดปั้นดินนำมันได้ รางวัลชมเชย

ประถมศึกษาปีที่ 2 ประกวดคัดลายมือได้ที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 2 ประกวดระบายสีได้ที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3 ประกวดคัดลายมือได้ที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4 ประกวดคัดลายมือได้ รางวัลชมเชย

ปรธถมศึกษาปีที่ 5 ประกวดจัดบอร์ดได้ รางวัลชมเชย